Page 1 - İletim Gazetesi Ekim 2018 Sayısı
P. 1

ETNOBOTANİK KOLEKSİYONDA                 MONIAC YENİ PROJELERE               İLETİŞİME ADANMIŞ 40 YIL:
                  İNSAN VE DOĞA İÇ İÇE                  ÖNCÜLÜK EDECEK                       ALİ SAYDAM
                         07  <                        06  <                        03  <      31. YILINDA 31. YILINDA ILETIM
    EKİM 2018  iletim.istanbul.edu.tr                      İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Aylık Yayınıdır.
                                                                      80 MİLYONUZ,
                                                                  HEPİMİZ EL ELE VERMELİYİZ
       ‘‘TÜRK SİNEMASI HALKIMIZIN                                             dair İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
                                                                   Son günlerin en hassas konula-
                                                                   rından biri olan çocuk istismarına

            YARATTIĞI BİR SİNEMA’’                                          Prof. Dr. Ayşe Kılıç değerlendirmelerde
                                                                 bulundu.
                                                                                             Yaşam 08       İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Türk Sineması Günleri’ ne Yeşilçam’ın usta

                     isimlerinden Türkan Şoray konuk oldu.


                                                                     GÜNEŞ KREMİ
                                                                 HER MEVSİM KULLANILMALI
                                                                   Güneşin zararlı etkileri yalnızca yaz
                                                                   mevsiminde değil, kış mevsiminde
                                                                 de kendisini gösteriyor ve uzmanlar kışın da
                                                                 güneş kreminin kullanılmasını kullanılması
                                                                 öneriliyor. İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim
                                                                 Üyesi Prof. Dr. Afet Akdağ Köse, güneş
                                                                 kremi ile ilgili dikkat edilmesi gereken
                                                                 noktaları paylaştı.
                                                                                               Yaşam 11
                    Dekan Prof. Dr. Ergün Yolcu Türkan Şoray’a onur belgesi takdim etti.


      İstanbul Üniversitesi   tişim Fakültesi Türk Sine-  Ergün Yolcu’nun mode-     Çok heyecanlı olduğunu      YOGA İLE ESNEK OMURGA
      İletişim Fakültesi Türk  ması Günleri kapsamında    ratörlüğünde söyleşi ger-   dile getiren Şoray, “Alkış-       GENÇ BEDEN
    Sineması Günleri kapsa-    film gösterimlerinin yanı   çekleştirildi. Söyleşi Türkan  larınızın sevginizden dolayı   Yapılan araştırmalar, yoga yapanların
    mında Türkan Şoray filmle-   sıra söyleşiler gerçekleş-   Şoray’ın “Türkiye’nin en   olduğunu biliyorum. Bu da     gündelik hayatlarında daha az
    ri gösterildi. Türkan Şoray,  tirildi. 18 Ekim’de “Selvi   köklü üniversitesinde si-   beni ayrıca duygulandırı-   stres yaşadığını gösteriyor. İlgi odağı spor
                                                                 dallarından biri olan yoga hakkında İstanbul
    Türk Sineması Günleri’nin   Boylum Al Yazmalım” filmi-   nemaya değer vererek be-   yor, mutlu ediyor. İnanın ki  Üniversitesi mezunu yoga eğitmeni
    konuğu olarak 18 Ekim’de    nin gösteriminin ardından   nim filmlerimi göstermeniz  ben de hepinizi çok seviyo-  Müberra Yılmaz bilgilerini aktardı.
    İletişim Fakültesi’nde öğ-   Türk sinemasının “Sultan”ı   beni çok onurlandırdı. He-  rum” ifadelerini kullandı.                               Spor  15
    rencilerle buluştu.      Türkan Şoray ile İletişim   pinize çok teşekkür ediyo-
    İstanbul Üniversitesi İle-   Fakültesi Dekanı Prof. Dr.   rum” sözleriyle başladı.    DEVAMI Üniversite 06
        09 YAŞLILARIN TOPLUM İÇİNDEKİ YERİ DEĞİŞİYOR       < 14 ENGELLERİ KALDIRAN DOSTLARIMIZ        < 16 FOTOĞRAFA SONSUZ BİR ‘‘ARA’’
        <
   1   2   3   4   5   6